Skip to content

Ordkonst söker nya tidskriftsredaktörer

Har du ett intresse för litteratur och vill vara med och utveckla Ordkonst? Nu finns det möjlighet att bli en av tidskriftens redaktörer. Sök, eller sprid ordet bland vänner och bekanta!

* * *

Ordkonst är Akademiska Föreningens litterära utskott, tillika Sveriges äldsta och bästa litteratur- och kulturtidskrift av sitt slag. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och rymmer essäer, nyskriven prosa och poesi, kritik, illustrationer, reportage med mera. Vi är baserade i Lund och drivs ideellt.

Vi söker dig som vill arbeta redaktionellt med text i redaktionen från och med vårterminen 2016.

I uppgiften som redaktör ingår att diskutera inkommet material, sköta urval och respons, korrekturläsa, hålla i kontakten med skribenter samt ordna releasefester och workshops. Då tidskriftens innehåll och form bestäms av redaktionen erbjuds goda möjligheter för nytänkande. Vi ägnar oss i synnerhet åt litteratur, men välkomnar även den som brinner för angränsande konstarter. Som redaktionsmedlem har du förstås också möjlighet att själv skriva i tidskriften.

Erfarenhet av tidigare redaktörsarbete är inget krav. Däremot är det viktigt att du är beredd att periodvis lägga ned en betydande mängd tid på detta och att du på regelbunden basis kan ta dig till Lund. Du bör också kunna sitta som redaktör i minst ett år.

Skriv ett brev på max en sida där du berättar om dig själv, din syn på litteratur och vad du skulle vilja göra med Ordkonst. Vi söker flera redaktörer med olika bakgrund. I brevet kan du t.ex. utgå från någon erfarenhet du har sedan tidigare och reflektera över hur du kan använda den i Ordkonst. Det kan röra sig om erfarenheter av eget skrivande, marknadsföring via sociala media, studier av litterär verksamhet, Indesign, ideellt arbete eller något annat du tycker är relevant.

Oavsett vad du pluggat eller gjort tidigare är du varmt välkommen att söka in till redaktionen.

* * *

Skicka din ansökan till tidskriftenordkonst@gmail.com
Deadline är 10 december.

Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand

Apropå nobelpriset i litteratur 2015 kommer här en essä om Svetlana Aleksijevitjs Tiden second hand skriven av Michael Larsson. Den publicerades ursprungligen i Myt-numret tidigare i år.

* * *

När Tiden second hand kom ut på svenska för två år sedan avslutades den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitjs romansvit om fem böcker Utopins röster – Historien om den röda människan. Men även om ordet ”Historien” står i bestämd form så är det knappast något monolitiskt historieberättande böckerna försöker gestalta. Vare sig det handlar om det Tjernobylkatastrofen (Bön för Tjernobyl), Sovjetunionens kvinnliga militärhistoria (Kriget har inget kvinnligt ansikte) eller, som i fallet med Tiden second hand, Sovjetunionens slutgiltiga sammanbrott 1991, står de individuella berättelserna i centrum.

De som berättar, och som Aleksijevitj i sitt förord uttrycker en vilja att skildra, är Homo Sovieticus, en människotyp ”framställd i det marxistleninistiska laboratoriet”. Termen är sarkastisk och anspelar idag på det megalomana självförtroendet hos den sovjetiska mytologiseringsapparaten, som menade att Sovjetunionens invånare var framtidsmänniskan, en art utvecklingsmässigt väsensskild kapitalismens. Aleksijevitj är dock knappast sarkastisk när hon använder termen, snarare finns där en stor ömhet. Uppvuxen i Vitryssland under 1900-talets senare hälft är identifikationen stor. Tiden second hand är en dokumentärroman som ger sig på att skildra, lyssna på och förstå dessa människor.

Boken är uppbyggd kring ett antal berättelser som var och en skildrar hågkomsten av ett liv. Inte sällan går upplevelserna isär där det den ene minns tydligt har den andre glömt eller förträngt. Att det inte går att beskriva Rysslands historia utan att beakta de individuella erfarenheternas mångskiftande spektra blir tydligt.

Ingenting tycks stabilt. Så till exempel när gulagerna skildras utifrån fångvaktens perspektiv och sedan utifrån fångens är det ändå aldrig helt klart vem som är bödel och vem som är offer. Svårigheten i att upprätthålla skuld som en absolut kategori blir tydligast i berättelserna om krigen och fånglägren. Vakten antar mänsklig skepnad, får ett ansikte, plötsligt inbegripen i ett nät av bevekelsegrunder och förutsättningar. Som läsare får man väldigt svårt att demonisera. Något som i sin tur hänger samman med hur den ryska självbilden (och synen på vilka som bar skulden) förändrades i och med öppnandet av NKVD- och KGB-arkiven med Mikhail Gorbatjovs glasnost-reformer under mitten av 1980-talet. Fienden var inte nödvändigtvis säkerhetsapparaten, utan ofta angivare i grannskapet eller inom familjen.

Aleksijevitj har ibland kritiserats för att haka upp sig vid extremer. Att hon i sitt urval av berättelser fastnar för de mörkaste och mest tragiska livsöden och på så vis utelämnar de vars liv inte präglas av trauma. Och det är sant att till exempel självmord är något som ständigt återkommer, som i berättelsen om den 14-årige Igor Pogloev vars poetdrömmar och heroiska våldsfantasier leder till att han hänger sig i badrummet, lämnar livet som den store hjälten Vladimir Mayakovsky. Kvar i livet är en mor som hemsöks av skuld över vilka ideal hon, och samhället, överfört på ungdomen. Men det är som om romanen sammanfattas i moderns egna ord:

”Vad har vi fått höra hela livet? Att man måste leva för andra… för ett högre mål… för att hamna under en stridsvagn, eller brinna upp för fosterlandet i ett flygplan. Den mäktigt mullrande revolutionen… hjältedöden… Döden har alltid varit vackrare än livet. Vi växte upp som monster och missfoster.”

Berättelserna i Tiden second hand utspelar sig alltid på partikulär nivå, alltid inom det djupt personliga, och bara så långt minnena når. Var fantasin tar vid och fyller i är egentligen inte intressant, för läser man dessa berättelser som uttryck för en ”minnenas absoluta gehör” är risken stor att man blir besviken. Det man minns, det minns man, och vad är ett minne om inte ett stycke mer eller mindre livfull fiktionalisering?

På ett sätt skriver Aleksijevitj inte böcker i traditionell mening, snarare iakttar hon deras tillblivelse. I samtal, intervjuer och ljudupptagningar är författarens egen närvaro undflyende. Dold bakom texten dirigerar hon rörelser, lyssnar efter ”det där ögonblicket då livet – själva livet – övergår till att bli litteratur”. Författaren klipper, klistrar och bygger ord för ord upp ett flätverk där skilda hågkomster får samsas inom en och samma bokrygg.

Varje människoliv innehåller ”oändliga mängder mänskliga sanningar”, skriver Aleksijevitj i en av sina få kommentarer. Dessa sanningar är dock inte någonting historieskrivningen tar hänsyn till i sin redovisning av fakta. I Tiden second hand får affekterna fritt spelrum och de som genomlevt historieböckernas livstid får en röst, en chans att minnas ett förflutet som ständigt omförhandlas, förskjuts och kategoriseras. Men när Vladimir Putin i ett tal efter gisslantagningen i Beslan 2005 sade om Sovjetunionens kollaps att det var ”århundradets största geopolitiska katastrof” så är det också dessa affekter han anspelar på, och utnyttjar, för att sedan rättfärdiga en alltmer aggressiv politik.

Det är givetvis inte oproblematiskt när Aleksijevitj låter antisemitiska, islamofobiska och homofobiska röster komma till tals, stundvis är det riktigt obehagligt. Men det är en viktig distinktion man som läsare får göra, mellan maktens agenda och människornas. Sett till romanens helhet utgör de xenofobiska inslagen en viktig komponent till att förstå hur desperation leder till frustration. Populism är så byggd att den utnyttjar denna frustration; genom att polarisera och dela upp rättfärdigar och uppmuntrar den brutalitet. Det är inte de ryska människornas ondska och intolerans som där synliggörs, snarare är det de populistiska mekanismerna bakom orden.

Flera gånger under läsningen kommer jag att tänka på den sovjetiske regissören Sergej Eisenstein. Efter framgångarna med Slagskeppet Potemkin fick han i uppdrag av de sovjetiska myndigheterna att spela in en film till 10-årsjubiléet av Oktoberrevolutionen. Eisenstein använde sig i filmen av en kontroversiell montageteknik. Med hastiga klipp och ljud som inte intuitivt hör samman lät han betraktaren skapa sina egna associationer snarare än att bygga upp begripliga narrativ. Bilden av revolutionens händelseförlopp komplicerades. När så Oktober kom ut 1928 kritiserades den av uppdragsgivarna för att vara orimligt formalistisk och obegriplig för de stora massorna. Eisenstein var på samma sätt mer intresserad av affekter i sina filmer än att skildra förenklade och definitiva skeenden.

Detta att spela intensiteter mot varandra är något som också Aleksijevitj bygger Tiden second hand på: här får veteraner från ”det stora fosterländska kriget” tala om sina insatser medan veteraner från de långt senare afghansk-sovjetiska och tjetjenska krigen gör detsamma i nästa kapitel. Även de som lämnades hemma, de som fick vårda de återvändande och de som inte längre hade någon att vårda, kommer till tals. Livet som pågick för de som inte stred i kriget, de som jobbade på fabriker, diskuterade böcker runt köksbordet, de som studerade, fick barn och levde sina liv.

Vardagslivet och den ofta nostalgiska längtan efter en sovjetisk stabilitet kontrasteras i sin tur med mer akuta skildringar av landsflykt och exil. Här finns mardrömslika vittnesmål från abschaziska och azerbajdzjanska flyktingar, vars liv sattes i gungning i det territoriella kaos som uppstod när Sovjetunionen plötsligt inte längre fanns. Skildringar av folkresningar och utrensningar, massvåldtäkter och fattigdom, men också osannolika kärlekshistorier.

Varje kapitel bidrar med ett nytt perspektiv på ett nationellt trauma som inte lämnade någon opåverkad. Här finns flera intellektuella röster, akademiker vars utbildning, kunskap och beläsenhet inte längre behövdes i det nya samhällsprojekt som höll på att stöpas i en kapitalistisk form. Poeterna och författarna, ”den sovjetiska själens ingenjörer”, har i deras historier en helt annan vokabulär att tala om vad som hände, och varför. Genom dem får läsaren en djupare inblick i vad termer som ”glasnost” och ”perestrojka” egentligen betydde för den sovjetiska befolkningen, och hur öppenheten i dessa reformer sedermera ledde till folkliga revolter och krav på förändring.

Aleksijevitj menar att de olika generationer som idag lever i Ryssland på många sätt lever under helt olika föreställningar om vad Ryssland är, har varit, kan och bör vara, allt beroende på under vilken era de levde i sina formativa år. Stalin-ryssen förstår Chrusjtjov-ryssen lika lite som Brezjnev-ryssen förstår Gorbatjov-ryssen. De lever i samma land men i helt olika länder på en och samma gång.

Denna splittring lämnar utrymme för bokens mer samtida och mer spekulativa avslut, där röster om en ny stark ledare, vår egen tids Vladimir Putin, träder fram. Vissa är trötta på att tala, andra talar desto mer, men alla har något att säga. De är börshajar, studenter, pensionärer, militärer, till och med offer för terroristattentaten i Moskvas tunnelbana 2004. Och alla talar de. Om längtan, uppgivenhet, behovet av upprättelse för en sårad nationell självkänsla, skräck, censur, fattigdom, rikedom och våld.

För Utopins röster har Aleksijevtij fått utstå förföljelser och rättstvister av den repressiva vitryska Lukasjenkoregimen, och bodde under många år i exil, bland annat en period i Göteborg. Det är inte utan att man frågar sig vad denna skräck för litteratur bottnar i hos makthavarna. Om det helt enkelt är nyanser som utmanar den officiella berättelsen och makten som berättar den. Det är orolig och absolut livsiktig läsning för den som vill förstå dagens Ryssland.

Ordkonst söker texter och bilder till nästa nummer med tema loser

losers-always-welcome

 

Litteraturen består av vinnare och förlorare. Vi drunknar i omnämnanden av de förra och kippar efter luft vid tanken på de senare. Men den här gången är det annorlunda.

Enligt färska undersökningar strävar var tredje vuxen svensk medborgare efter att bli utgiven. Oöverskådliga antal hyllmetrar av förlorad, icke publicerbar text. Det är lätt att bli nedslagen, att vilja gå vidare. Somliga lyckas, förstår att ge upp i tid. För andra är det svårare. Det här numret handlar om er.

Träd fram Stefan Hammarén och ni losers verksamma i loserförfattarfabriken.
Träd fram Ester Nilsson och ni losers besegrade på kärlekens slagfält.
Träd fram ni andra, obenämnbara losers av okänd rang. Förena er! Eller gör upp räkningen sinsemellan, och skicka era bidrag till: bidragtidskriftenordkonst@gmail.com senast 10 november.

* * *

Vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner och illustrationer. Även sådant som inte är relaterat till temat är intressant. Se bara till att inte skriva med era namn i dokumentet då inskickat material bedöms anonymt.

Bok- och biblioteksmässan 2015: Den sårade divan intar psykologiscenen

Det säger något om vår tid att bokmässan nu har en helt egen scen enbart till för psykologi. På programmet står samtal om sexmissbruk, utbrändhet men också besök av stora namn som Lena Andersson och Ann Heberlein. Under Lena Anderssons framträdande är det så mycket folk runt scenen att mässans ständiga flöde av människor helt stannar upp. Intresset för kändisars livsberättelser verkar vara betydligt större än det för litteraturseminarier.

Karin Johannisson känns i det sammanhanget som någon som kan erbjuda ett alternativ. I sin senaste bok Den sårade divan undersöker hon normalitetens gränser för psykiskt sjuka kvinnor. Hon tar sin utgångspunkt Agnes von Krusenstjernas, Nelly Sachs och Sigrid Hjerténs patientjournaler från bland annat Beckomberga. Alla tre ansågs vara genier men etiketterades också med diagnoser som hysteri. Det visar sig finnas ett intrikat samspel mellan samhällets bild av psykiskt sjuka kvinnor och deras utagerande av sin sjukdom.

När moderatorn Jonas Mattsson, chefredaktör för tidskriften Modern Psykologi, börjar ställa frågor om psykiatrisk forskning som säger sig visa samband mellan kreativitet och galenskap protesterar Johannisson. Här visar sig klyftan mellan det humanistiska och det naturvetenskapliga perspektivet. ”Det är intressant men det visar inte hela bilden” säger Johannisson. Hon har under sin forskarkarriär visat hur psykisk sjukdom delvis är en produkt av ett skiftande normalitetsbegrepp.

”Själen är större än kroppen” slår Johannisson fast och vänder sig ut mot publiken. Med de orden avslutas samtalet.

Molly Uhlman Lindberg och Erik Isberg

Karin Johannisson i svart jacka pratar med ett fan.

Karin Johannisson i svart jacka pratar med ett fan.

Bok- och biblioteksmässan 2015: Den relativa yttrandefriheten

Det är nästan helt fullsatt i den stora kongressalen när journalisten Masha Gessen och mänskliga rättigheter-professorn Ian Buruma ska samtala om yttrandefrihet med Dagens nyheters kulturchef Björn Wiman. Gessen hamnade snabbt i händelsernas centrum på årets bokmässa när hennes tal på invigningen, där hon riktade skarp kritik mot årets temaland Ungern, fick den ungerska delegationen att lämna i protest.

Det blir således naturligt att samtalet, som har den något diffusa rubriken ”Den relativa yttrandefriheten”, börjar med att Gessen själv får ge sin bild av händelsen. Hon är befriande klar i sin analys och hävdar att det är problematiskt att Ungern över huvud taget får vara tema för mässan, eftersom den typen av publicitet tenderar att oavsiktligt legitimera den styrande regimen. Det blir ett sätt för den ungerska regeringen att, som Gessen uttrycker det, ”ta åt sig äran för den goda ungerska litteraturen”.

En liten stund in i samtalet blir det uppenbart att det är Gessen som är den stora behållningen: hon är skarp, rolig och lyckas på ett otvunget sätt koppla ihop litterära texter med politiska skeenden. Tyvärr är det ett otacksamt sällskap som ackompanjerar henne på scenen. Björn Wimans försök att ställa abstrakta frågor om ”konstens kraft” till den statistikfixerade professorn Buruma faller gång på gång platta. ”Do you know what I mean?” undrar Wiman efter ett långt resonemang, ”no, not really” svarar Buruma.

Här utkristalliserar sig ett problem för det mer politiskt orienterade program som presenteras på årets bokmässa. Det finns en risk att, som i fallet med Wiman och Buruma, samtalen förlorar sin riktning. Att diskutera ämnen som yttrandefrihet är uppenbart relevant, särskilt när den ungerska delegationen på samma mässa protesterat mot att en författare utnyttjade just denna frihet. Men när diskussionens ramar blir för flytande, när deltagare närmast pliktskyldigt försöker relatera politiska händelser till litteraturen, finns det kanske anledning att fråga sig vilken roll bokmässan egentligen vill spela.

Det blir till slut ett samtal som visar både möjligheterna och problemen med att använda litteraturen som hjälp för att diskutera politik. Oavsett så verkar det politiska läget i världen göra att diskussionen om yttrandefrihet är här för att stanna. Det prekära läget blir plågsamt uppenbart när Wiman avslutningsvis frågar vilket som är det största framtida hotet mot yttrandefriheten och Gessen svarar att det finns så många att det är omöjligt att välja ett. Förhoppningsvis kommer Masha Gessen fortsätta att vara ett ständigt orosmoment för de krafter som lämnade hennes invigningstal i protest. Vi kommer att behöva henne.

Erik Isberg

Bok- och biblioteksmässan 2015: Fyra litteraturvetare och en raw food-mixer

Det är egentligen inte meningen att jag ska gå på seminariet med titeln Litteraturens värden. Men det är något med den anspråkslösa inramningen i den lilla föreläsningssalen som får den att kännas oändligt mycket mer tilltalande än den pågående matlagningsshowen bredvid. Litteraturvetarna Torbjörn Forslid, Lisbeth Larsson och Ann Steiner bjuder tillsammans med förläggaren och litteraturvetaren Daniel Sandström in till en behaglig bubbla av knastertorr akademisk diskussion.

Knastertorr är i bokmässekontexten verkligen inget nedvärderande, tvärtom räcker det med några minuters irrande i larmet på mässgolvet för att man ska längta efter vad som helst som inte är färgglatt, högljutt eller extra prisvärt just idag. Som förstagångsbesökare blir bokmässan till en början mest chockartad. Frågor som ”var är jag?”, ”varför finns det inget syre?” och ”är mannen där borta med tomt stirrande blick Peter Englund eller en zombie som är väldigt lik Peter Englund?” hopar sig i huvudet.

Men åter till seminariet. Med utgångspunkt i värdebegreppet diskuterar de medverkande vad värde inom litteraturen egentligen är och hur det kan förstås. Tidigare har, menar Lisbeth Larsson, litterär tvärde främst diskuterats normativt, som något som bedöms av en forskare eller kunnig läsare. Men, frågar hon retoriskt, kan värde enbart förläggas hos texten och inte alls hos läsaren?

Det uppstår en intressant diskrepans mot bruset från mässan utanför: där är det enda värde som syns relaterat till läsarnas mottagande och betalningsvilja. Texten som sådan är egentligen inte närvarande alls. Här blir ekonomiska och sociala värden allt.

Seminariet är bara 20 minuter långt och innan diskussionerna riktigt hunnit ta fart är det slut. Torbjörn Forslid konstaterar, med vad som verkar vara genuin besvikelse, att han inte hann gå in på Platon och Aristoteles som han tänkt sig. Jag lämnar den halvfulla lokalen och kliver ut vimlet igen. En kvinna ropar närmast extatiskt från den intilliggande scenen att ”en raw food-mixer är ditt livs bästa investering” samtidigt som Gustav Fridolin tar selfies med en grupp tonåringar. Karusellen snurrar vidare.

Erik Isberg

Bok- och biblioteksmässan 2015: Island och kärleken?

IMG_2545[1]

”We’re going to talk about love”, säger moderator Mats Almegård när isländska författarna Auður Ava Ólafsdóttir och Jón Kalman Stefánsson satt sig i hörsalen H1. Ólafsdottir är konsthistoriker, har skrivit tre romaner och också varit verksam som poet och dramatiker. Stefánsson är aktuell på svenska med sin trilogi om en isländsk pojke på Weyler förlag, och är en av de nominerade till Nordiska Rådets litteraturpris i år.

Att välja kärleken som ingång till dessa författarskap kan tyckas udda. Den som läser Stefánssons trilogi vet att kärleken finns där, men inordnat i en större berättelse om livet (och döden) för islänningar runt sekelskiftet 1900. Ólafsdóttir inleder seminariet med att säga att också för henne är kärlek bara ett av många teman i hennes senaste bok, Rosa Candida. ”Det är en Bildungsroman, den handlar om en ung mans utveckling. Men jag antar att den innehåller en sorts kärlekshistoria också, som inleds men att ett barn blir till och utvecklas därifrån”.

Efter några trevande skämt om att islänningar sällan talar om kärlek, åtminstone inte utan alkohol i kroppen, börjar så författarna att hitta andra beröringspunkter och gemensamma teman. Resande är ett sådant. ”Resan är alltid ett tema för isländska författare”, förklarar Ólafsdottir. ”Den islänning som inte har rest anses dum, inskränkt”.

Hennes huvudkaraktär i Rosa Candida reser till Europa för att odla rosor. ”Jag vill snarare ställa frågor om maskulinitet än om kärlek. Och då blev det viktigt för mig att ge honom en känslighet. Han är inte en viking, inte en som reser för att skövla utan en som ger tillbaka till landet dit han kommer”, säger hon.

Också Stefánsson uppehåller sig vid resan i sin trilogi, där han låter sin huvudkaraktär resa till sekelskiftets kolonialherre Danmark, och Köpenhamn. Men också genom en karaktär som går till sjöss. Även hos honom blir resan, eller kanske havet, ett sätt att skildra den maskulinitetsnorm som präglat Island. ”Det är havet som gör oss till män” skriver han.

Men, säger han, ”Min karaktär söker också efter ett sätt att vara som ligger utanför den traditionella idén om maskulinitet, om styrka och hårdhet. Jag vet inte om han lyckas. Men jag vet att vi på Island har misslyckats, och det var därför vi drabbades så hårt av den ekonomiska krisen 2008. Den traditionella uppfattningen om att mod är att kunna köra över andra människor är något vi måste komma förbi”.

Ólafsdottir flikar in att hennes hjälte också provar att arbeta som sjöman, men att han är sjösjuk hela tiden. Hon river ner skrattsalvor. Seminariet om Island och kärleken tar slut alldeles för snart.

Molly Uhlmann Lindberg

 

Bok- och biblioteksmässan 2015: Ensamhetens dag

ensam

Det är branschdag på Bokmässan. Jag får hela tiden höra att det går dåligt för bokbranchen, ändå verkar ett oändligt antal människor vara verksamma där. Jag ser sällan så många människor på samma plats. Och av någon anledning verkar alla flockas runt precis samma montrar (oftast de montrar där man kan få gratis kaffe).

Och ändå är branschdagen en plats där det finns så mycket ensamhet. Bara man börjar titta så finns den där: montrar som ingen besöker, där personalen ler hoppfullt mot alla som går förbi utan att någon stannar. Högar med böcker som inte blir sålda. Jag spenderar tjugo minuter vid en monter där en äldre författare ska signera sin självbiografi. Under den tiden är jag och hans förläggare de enda han pratar med.

Jag följer med en vän som ska få en bok signerad av en ung, men så vitt jag vet ganska framgångsrik författare. Vännen är den första som dyker upp och på något sätt verkar författaren så tacksam. Jag märker hur hon skiner upp, drar ut på samtalet. Min vän blir glad, men för den som betraktar det en bit ifrån gör det ont att se på.

På en kaffe- och godisjakt bland montrarna får jag syn på Jan Guillou i trängseln. Han pratar med ett fan, som man kanske kunde väntat sig. Men inte en enda person står i kö, inte en enda tar en bild av honom. ”Jag kände inte igen honom”, säger mitt sällskap. Och jag tänker att det är för att vi inte ser honom på det sättet vi är vana vid: omgiven av beundrare, vid ett signeringsbord framför en lång kö.

Det tröstar mig. När inte ens Guillou skapar kö kan man inte begära att småförlagens författare ska göra det heller. Branschdagen är inte en författardag, det är inte en dag då man hänger sig åt fankultur. Jag hoppas att den äldre självbiografiska författaren får en chans att signera imorgon igen. Om inte så ska jag stödköpa hans bok.

Molly Uhlmann Lindberg

Louisiana Literature: Den största dikten ingen kommer läsa

Bland festivalens sista evenemang är ett panelsamtal mellan de båda New York-baserade författarna Rachel Kushner och Kenneth Goldsmith. Utöver hemstaden har de också gemensamt en bakgrund inom konstvärlden.

Kushner är aktuell med romanen The Flame Thrower (i översättning Eldkastaren, 2014). Goldsmith har ännu inte översatts till svenska, men är aktuell med två böcker i år: Theory, som är en samling disparata texter från hela hans karriär, och den Walter Benjamin-inspirerade Capital, som är en samling citat som beskriver New York under 1900-talet.

Samtalet inleds med en uppläsning. Kushner väljer ett passande parti ur sin nya roman, som beskriver en middagsbjudning i en hipp takvåning i New York. I stycket figurerar en man som tvingar gästerna att först lyssna på hans outsinliga prat för att sedan låta dem höra en inspelad monolog där han själv håller låda. Publiken svarar med ett rungande skratt. Goldsmith väljer ett mer teoretiskt parti, ur sin nyligen utgivna Theory, som sätter tonen för panelsamtalet.

Diskussionen glider omgående in på ”den nya litteraturen”, eller ”framtidens litteratur”. Goldsmith driver tesen att vi läser och skriver mer än någonsin. Men vi skriver och läser sådant som inte erkänns som litterärt.

– Jag vill att det ska vara lika enkelt att skriva som det är att diska, säger Goldsmith. Det ska vara lika intressant också.

Hans idé är att hitta tekniker där vi kan lära oss att integrera och revitalisera litteraturen genom att plocka in saker i litteraturen som idag inte erkänns som litterära.

– Jag vill att det ska kännas OK att leva i vår tid, säger Goldsmith. Det löser sig till slut.

Idag skrivs världens största dikt, internet. Men det är en dikt som aldrig kommer att kunna läsas i sin helhet. Goldsmith citerar den kanadensiska poeten Christian Bök: I framtiden kommer maskiner att skriva dikter för andra maskiner. En mänsklig läsarskara saknas ändå.

Kushner inställning till internet är inte lika ansträngd. Hon säger att hon skaffade Facebook för att kunna hänga med i Occupy-rörelsen. Hon säger att hon nästan bara läser äldre litteratur. Det samtida håller inte nödvändigtvis hög kvalitet.

– Man väljer själv vem man vill jämföra sig med, säger Kushner.

Kushner antyder en kritik mot Goldsmith. Hon säger att de tekniker och metoder som han använder är klassiskt avantgardistiska, att det inte är något nytt. Goldsmith kontrar med att påstå representationskrisen inom litteraturen på 1900-talet var en falsk kris, den fick aldrig lov att bryta ut. Utan det är först i och med den digitala eran som det blir en verklig kris för litteraturen. Litteraturen måste förnyas och förändras i takt med att medierna som ramar in våra liv blir alltmer textbaserade.

Ordkonsts utsända upplever att samtalet i första hand är ett samtal om Goldsmiths författarskap och de metoder han förespråkar, och bara skenbart om Kushners. Hon vill vid flera tillfällen byta ämne från internet till att handla om litteratur i en vidare mening. Inledningsvis är det Goldsmith som ibland avbryter Kushner i någon av hennes utläggningar, men den sista halvan domineras av Kushner. Hon vill lyfta fram den sociala verkligheten i litteraturen, överskrida litteraturens gränser. Hon säger att människan aldrig fullt ut kan bli till en maskin, att det är en plattityd. Hon nämner Charlie Chaplins Modern Times och Ralph Ellison The Invisible Man som ett bra exempel på hur människans relation till maskiner kan gestaltas ärligt. Även människan som tänker på sig själv som en maskin tänker i slutändan som en människa.

Hela samtalet ska rundas av med en kommentar om litteraturens framtid. Efter en stunds förvirrad tystnad säger Kushner:

– Ursäkta. Jag tappa frågan. Jag satt och tänkte på IS.

Oscar Westerholm
Mathias Alexandersson

Louisiana Literature: Kenneth Goldsmith på parkscenen

Kenneth Goldsmith hör till de mer tongivande idag verksamma amerikanska poeter. Namnkunniga teoretiker som Marjorie Perloff lyfter fram honom i framkanten av litteraturens Avantgarde. Men ingen läser honom. Inte ens han själv.

   – I am the most boring writer who has ever lived, säger Kenneth Goldsmith med ett leende inför en fullsatt publik på Louisiana Literature.

Det är en vacker sensommarkväll på Louisiana Literature. Tältet som den amerikanska poeten Kenneth Goldsmith ska intervjuas i verkar komma från en cirkus. Mönster i taket och en instängd, nästan unken lukt vittnar om detta. Tältet står i en sänka nära stranden nedanför konstmuseet Louisiana. På andra sidan bukten kan man skymta Sverige, konturerna alltmer otydliga i det avtagande kvällsljuset. Utspridda i gräset på kullen och på trappor som leder upp till museets kafé sitter folk och dricker öl och vin.

Kenneth Goldsmith kommer in på scen iförd en prickig kostym och halmhatt. Han är på ett gott humör och etablerar redan från början en avspänd attityd gentemot publik och intervjuare.

Han är världens tråkigaste författare, menar Goldsmith själv. Han berättar att han inte klarar av att läsa sina egna böcker utan att somna.

Andy Warhol gav 1968 ut boken a, A novel som är en ordagrann transkribering av ljudupptagningar av hans eget samt en medarbetares prat som spelats in under en två-årsperiod. Goldsmith hävdar att detta aldrig egentligen sågs som litteratur. Litteraturen ligger efter, påstår han. 1997 gav han ut boken Soliloquy där han spelat in allt han sa under en vecka, från det att han gick upp en måndag och till han gick och lade sig på söndag. Han transkriberade vartenda ord som han själv sa och tog bort allt annat. Boken har ett omfång på 500 sidor.

– Speech is really ugly, it’s really abstract. It’s much more disjunctive than any modernist would have dreamt up.

Goldsmiths senare plagiatprojekt liknar i mångt och mycket Marcel Duchamps ”found object”. Det Duchamp gjorde med skulpturen, det vill säga att ta ett vardagligt föremål och placera den i ett nytt sammanhang, det vill Goldsmith göra med litteraturen.

Själv påstår han att han aldrig kommer att skriva ett ord till. Goldsmith föreslår konceptet ”unoriginal genius”, som från början myntades av Marjorie Perloff, en litteraturvetare och frontfigur inom samtida poesiforskning. Författaren ska, istället för att producera ny text, sätta redan existerande text i nya sammanhang. Lite som en DJ.

– I never have writer’s block, säger Goldsmith.

Det främsta exemplet på ett plagierat verk, och som blivit det verk som många förknippar Goldsmith med, är Day som kom ut 2003. Det är en egendomlig bok: en 800 sidor lång ord-för-ord transkribering av ett nummer av The New York Times. Day är ett verk som lyfter fram många intressanta frågeställningar, till exempel om en bok nödvändigtvis ska vara till för att läsas och om det är rätt plagiera text och ge ut i annat format.

En annan intressant frågeställning är hur författaren transkriberar något. Det blir aktuellt när intervjuaren Christian Lund kommer in på Goldsmiths senast utgivna bok, som är en sammanställning av sju texter som på något vis rör sig kring en ”amerikansk tragedi”. Titeln på boken är Seven American Deaths and Disasters och innehåller bland annat en transkribering av radiosändningar som gjordes den 11 september 2001.

När han läser högt ur den på Louisiana blir han tårögd och avbryter.

– It’s still so fucking hard, säger han.

Efter ett kort samtal om 9/11 kommer samtalet in på en mer nutida amerikansk tragedi: mordet på Michael Brown. Det senaste halvåret har Goldsmith varit i blåsväder efter att ha läst Michael Browns obduktionsrapport som en dikt.

– I turned the heat up so bad that it actually blew up on me, säger han.

Reaktionerna från allmänheten på Goldsmiths läsning i mars 2015 lät sig inte väntas på. På Twitter skrevs bland annat: ”… Kenneth Goldsmith did a thing… made a thing… for a crowd… out of a black boy’s dead body… he performed… and was paid well.” ”Kenneth Goldsmith appropriates Michael Brown’s murdered body, reframed as his poetry, & retweets the angry reactions. A troll with tenure.”

Han känner att han drog sitt konstnärliga utövande för långt. Han agerade i slutändan en vit man som gjorde en representation av svart kropp.

– My job now is to listen, säger han.

Kenneth Goldsmith är aktuell i höst med Capital. En 1000-sidig samling citat från olika textkällor som beskriver hans hemstad New York.

Oscar Westerholm